• جنیسس بوته ای قوی
  • تولید میوه بر روی شاخه اصلی
  • رقمی زودرس با دوره برداشت طولانی
  • مقاوم در برابر گرما
  • رنگ میوه سبز تیره، بسیار سفت و هم شکل
  • میوه قلمی جذاب با شیارهای متوسط
  • میوه بسیار بازارپسند با متوسط طول 17 تا 19 سانتی متر
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودری و ویروس های (CMV,ZYMV,PMR,PRSV,CVYV,Scab)
  • مناسب کشت به عنوان رقم اصلی در تمام فصول