بازدید از استان آذربایجان شرقی شهرستان جلفا

بازدید از ارقام آزمایشی گوجه فرنگی شرکت مبنا سرشت پارسیان در مجتمع گلخانه ای هیدروپونیک تارلا امین ارس – جلفا مورخه 1396/08/19 با همراهی کارشناس شرکت یوکسل ترکیه