شرکت مبنا سرشت پارسیان با هدف شکوفایی استعدادها و توانایی های فردی کارکنان سعی در فراهم آوردن محیط کاری لذت بخش، پویا و خلاق دارد.

پشتکار،مسئولیت پذیری، احترام متقابل، خلاقیت و ایده پردازی از سیاست های کاری این شرکت می باشد.ما با برگزاری دوره های آموزشی همواره سعی در گزینش نیروهای کارآمد با توانایی تحلیل و تفکر بالا می باشیم.در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر لطفا از طریق ایمیل info@mabnasp.com با ما در ارتباط باشید.

  فرم استخدام

  اطلاعات شخصی و خانوادگی

  نام و نام خانوادگی

  تاریخ تولد

  محل تولد

  شماره شناسنامه

  محل صدور

  مذهب

  وضعیت تاهل

  تعداد فرزندان :

  پسر :

  دختر :

  تعداد نفرات تحت تکلیف :

  خدمت وظیفه عمومی :

  انجام دادم :

  انجام داده ام:معاف می باشم :خدمت نکردم :

  در صورتی که نقص عضو یا عمل جراحی یا بیماری مهمی داشته اید توضیح دهید :

  اگر محکومیت کیفری داشته اید با ذکر موضوع و علت بنویسید :

  آیا خیشاوندان و آشنایان در این شرکت اشتغال دارند ؟

  چنانچه بازنشسته و یا مستمری بگیر موسسه ای هستید (اعم از دولیت و یا غیر دولتی) نام موسسه و حقوق دریافتی را بنویسید :

  نشانی محل سکونت :

  شماره تلفن ثابت :

  شماره تلفن همراه :

  منزل شما :

  شخصی:استیجاری :سایر :

  مدت سکونت :

  نسبت

  نام و نام خانوادگی

  سن

  شغل

  آدرس و شماره تماس

  پدر

  مادر

  همسر

  تحصیلات

  آخرین مدرک تحصیلی

  سال اخذ مدرک

  نوع مدرک

  رشته تحصیلی

  معدل

  نام محل تحصیل

  آشنایی با زبان های خارجی

  نوع زبان  خواندن  نوشتن  درک مفاهیم  مکالمه  داشتن تخصص و آشنایی کامل با برنامه ها

  نام نرم افزار یا دوره

  آشنایی اولیه

  آشنایی نسبی

  عالی و کاربردی

  آشنایی با نرم افزار های پایه

  نام نرم افزار

  میزان آشنایی

  Microsoft office Access

  Microsoft office Excel

  Microsoft office Power point

  Microsoft office Word

  Microsoft office Project

  سرعت در تایپ

  نام تایپ

  سرعت تایپ

  فارسی

  انگیلیسی

  فرانسوی

  سوابق شغلی ( از آخرین سابقه )

  نام موسسه

  زمینه فعالیت

  از تاریخ تا تاریخ

  آخرین سمت سازمانی

  شرح وظیفه

  آخرین حقوق دریافتی

  شماره تلفن

  علت قطع رابطه

  با توجه به سوابق شغلی به نظر خودتان بیشتر در چه شغلی موفق خواهید بود؟

  معرفین

  دونفر را نام ببرید ک کامال شما را می شناسند و با شما نسبت فامیلی ندارند و در صورت ضرورت شما را کتبا تایید میکنند.

  نام و نام خانوادگی

  شغل

  مدت آشنایی

  آدرس

  شماره تلفن

  شخصی که در صورت بروز اتفاق ناگهانی باید از وضع شما مطلع شود معرفی نمایید.

  نام و نام خانوادگی :

  شماره تماس :

  نحوه آشنایی شما با شرکت :

  میزان حقوق درخواستی :

  تعهدات :
  اینجانب با کمال دقت و صراحت به سواالت پرسشنامه پاسخ داده ام وکارفرما مجاز است هرگونه تحقیقی که الزم بداند درباره اینجانب بعمل آورد . ضمنا
  تعهد می نمایم که در صورت استخدام ، طبق مقررات شرکت انجام وظیفه نمایم و آیین نامه دستورات اداری را کامال می پذیرم.

  [recaptcha]