بادمجان گلخانه ای فینیکس F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی با رشد رویشی کند
  • بسیار پربار
  • زودرس
  • شکل میوه لامپی و بسیار بازارپسند
  • میوه به رنگ مشکی تیره و براق
  • سفت با ماندگاری بالا پس از برداشت
  • تداوم در باردهی و دوره برداشت طولانی
  • مناسب برای صادارت
  • مقاومت نسبی به کپک خاکستری،سفیدک سطحی و پودری،فایتوفترا،پژمردگی ورتیسیلیومی و فوزاریومی