ذرت شیرین اتریبیوت F1

سایر مشخصات:

 • ذرت شیرین از نوع سوپر سوئیت
 • زودرَس
 • بوته قوی با پوشش برگی مناسب
 • مقاوم به ورس
 • تعداد بلال در هر بوته 2_1 عدد
 • غلاف به رنگ سبز تیره و بازار پسند با رگه هایی بسیار زییا و پوشش متراکم
 • گوشوارک ها بلند
 • بلال ها بطور کامل توسط غلاف پوشیده شده اند
 • دانه بندی منظم و تا انتها پر شده اند
 • تعداد ردیف دانه های بلال 20_18 عدد
 • بلال ها سنگین و کشیده با دانه هایی به رنگ زرد طلایی و براق
 • ماندگاری پس از برداشت
 • بسیار خوش طعم
 • مقاومت نسبی به باکتریوز بلال،پلایت جنوبی،پلایت شمالی و زنگ معمولی
 • مناسب برای تازه خوری و فرآوری