• هیبرید
  • مناسب برای کشت گلخانه ای
  • بوته قوی
  • زودرس
  • میوه کاملا سیلندری شکل و به رنگ مشکی تیره و براق
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • استحکام بافت میوه مناسب
  • میانگین وزن هر میوه 253گرم
  • بسیار پربار
  • مدت باردهی طولانی