• هیبرید
  • تیپ چارلستون (شاخ بزی)
  • بوته قوی
  • زودرس
  • بسیار پربار
  • میوه به رنگ سبز روشن با طعمی بسیار تند
  • مقاومت نسبی به ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)