• هیبرید
  • تیپ سیوری (شمشیری)
  • بوته قوی
  • زودرس
  • بسیار پربار
  • میوه به رنگ سبز تیره با طعمی نسبتاً تند
  • مناسب برای صادرات