• استاندارد
 • پروف شده
 • تیپ نانتس
 • سیلندری شکل
 • بوته قوی
 • میان رس
 • عملکرد بالا
 • ریشه به طول 22-18 سانتی متر
 • ریشه به رنگ نارنجی خوش رنگ و بسیار بازارپسند
 • سطح ریشه صاف
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • مقاوم در برابر ترک خوردن و شکستگی
 • قابلیت انبارداری بالا
 • مناسب برای تازه خوری و فراوری