• هيبريد
 • زودرس
 • بوته قوي به همراه پوشش برگي مناسب
 • مقاومت نسبي به گرما و سرما
 • باردهي عالي
 • ميانگين وزن هر ميوه 160-140گرم
 • يکنواخت در شکل و اندازه
 • ميوه تخم مرغي شکل و سفت ضخامت گوشت ميوه زياد
 • خوش طعم
 • تمامي ميوه ها با کاسبرگ جدا مي شوند
 • مناسب براي تازه خوري
 • مقاومت نسبي به ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي TYLCV