• هیبرید
 • جینوسیس، تیپ بیت آلفا
 • بوته قوی، بسیار پربار
 • زودرس با دوره برداشت طولانی
 • میوه های سیلندری شکل و نوک تیز
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • میوه ها به طول 19-17 سانتی متر
 • نسبت طول به قطر میوه (L/D) برابر 3/5
 • میوه ها به رنگ سبز تیره و براق
 • شیاردار و بسیاربازارپسند
 • ترد و خوشمزه و معطر
 • مناسب برای کشت پاییزه و بهاره
 • مقاومت نسبی به سفیدک پودری ، گموز، ویروس موزاییک خیار، ویروس موزاییک زرد زوکینی، ویروس لکه حلقوی پاپایا، ویروس زری رگبرگ خیار