• هیبرید
  • جینوسیس
  • تیپ بیت الفا
  • زودرس
  • بسیار پربار
  • میوه ها سیلندری شکل و نوک تیز
  • طول میوه 17 تا 15 سانتی متر
  • میوه ها به رنگ سبز تیره و براق
  • ترد و خوش طعم
  • مناسب برای کشت پاییزه و بهاری
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودری، ویروس موزاییک خیار، ویروس موزاییک هندوانه، ویروس موزاییک زرد زوکینی، و لکه حلقوی پاپایا