• هیبرید
  • پارتنوکارپ
  • تیپ بیت آلفا
  • بوته قوی
  • زودرس
  • میانگره ها کوتاه
  • میوه شیاردار به رنگ سبز روشن
  • طول میوه 17-16 سانتی متر
  • ترد
  • خوش طعم و معطر
  • مقاومت نسبی به CMV , CVYV