• هیبرید
 • پارتنوکارپ
 • تیپ بیت آلفا
 • بوته قوی
 • برگ آبی
 • زودرس
 • میانگره ها کوتاه
 • میوه شیاردار به رنگ سبز تیره و براق
 • طول میوه 18-16 سانتی متر
 • ترد
 • خوش طعم و معطر
 • مقاومت نسبی به CMV , CVYV