• هيبريد
 • ذرت شيرين از نوع سوپرسوئيت
 • بوته قوي با پوشش برگي مناسب
 • مقاوم به ورس
 • تعداد بلال در هر بوته 2-1عدد
 • غلاف به رنگ سبز تيره و بازارپسند
 • بلالها بطور کامل توسط غلاف پوشيده شده اند
 • دانه بندي منظم و تا انتها پر شده است
 • تعداد رديف دانه هاي بلال 20-18عدد
 • بلال ها سنگين و کشيده با دانه هايي به رنگ زرد طلايي و براق
 • بسيار خوش طعم
 • مناسب براي تازه خوري و فرآوري