بازدید از جیرفت

بازدید 2 روزه کارشناسان شرکت مبنا سرشت پارسیان و شرکت یوکسل ترکیه از  محصولات گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای رقم کاپیتان و ارقام مختلف بادمجان گلخانه‌ای

شرکت مبنا سرشت پارسیان در شهرهای جیرفت، عنبرآباد، کهنوج و منوجان استان کرمان و ارائه راهکارهای مناسب به کشاورزان.