گلوریا

 

گلوریا

 

 

گلوریا برندی امریکایی-ایتالیایی با 15 سال سابقه حضور بین المللی در خاورمیانه؛ با استفاده از تجربیات گسترده فنی خود قادربه اجرای شبکه گسترده ای از کشت آزمایشی در منطقه و ثبت این برند به عنوان برندی با بالاترین کیفیت بذر در کشورهای خاورمیانه می باشد. معرفی بهترین ارقام و تمرکز بر روی محصولات ارزشمند جهت برآورده سازی نیاز بازار را می توان از اهداف این شرکت نام برد. از بذرهای موفق این شرکت در ایران می توان به خیار گلخانه ای اطلس، گوجه زیتونی شارلوت و کدوی آیان اشاره کرد.