دیسکاوری

بیوآتلانتیس

 

شرکت بذر دیسکاوری، شرکتی امریکایی فعال در حوضه تولید و توزیع ارقام جدید بذر در میان کشاورزان حرفه ای سرتاسر جهان می باشد. فرآیند تولید بذر این شرکت در San Joaquin Vally کالیفرنیا – تنها منطقه غنی کشاورزی جهان – صورت می گیرد. از همان ابتدا، کشاورزی در قسمت مرکزی San Joaquin Vally (غنی ترین بخش این منطقه) با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و نوآوری همراه بوده است که باعث تغییر جریان کشاورزی امریکا و جهان شده است. با تکیه بر آگاهی دقیق از بذر به عنوان حیاتی ترین سرمایه کشاورزان، اولین و مهم ترین تمرکز این شرکت تولید بذوری با کیفیت و عملکرد بسیار بالا و مقاوم در برابر بیماری و استرس های زیستی و غیر زیستی می باشد.