بازدید از یزد

بازدید 3 روزه کارشناسان شرکت مبنا سرشت پارسیان و شرکت یوکسل ترکیه از محصولات فلفل رقم Y90 و خیار خاردار ارقام Y353،آموفروت و نعمت شرکت مبنا سرشت پارسیان در روستاهای چاه شهردار، محمدآباد، ملاباشی، ده‌ نو، سیدمیرزا، اشکذر، همت آباد و شرف آباد استان یزد و ارائه راهکارهای مناسب به کشاورزان.