بیو آتالانتیس

بیوآتلانتیس

بیوآتلانتیس شرکتی ایرلندی فعال در زمینه بیوتکنولوژی و تولید بیواکتیوهای طبیعی جهت تنظیم دفاع، ایمنی و عملکرد محصولات، تحریک رشد گیاه و افزایش سلامت محصول می باشد. محصولات این شرکت بر پایه جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم استخراج شده از اعماق اقیانوس با دستگاه های فوق پیشرفته و مورد تایید سازمان های بین المللی کنترل کیفیت می باشد.این شرکت با رویکردی جامع نسبت به مشکلات کشاورزی مدرن همچون نبود تنوع ژنتیکی، کاهش فعالیت میکروبی خاک، حساسیت به استرس های موجود وبقایای سموم کشاورزی؛ ارائه دهنده بهترین راه حل ها برای پیشگیری و کاهش مشکلات بوجود آمده می باشد.