• هیبرید
 • ذرت شیرین از نوع سوئیت
 • زودرس
 • بوته قوی با پوشش برگی مناسب
 • مقاوم به ورس
 • تعداد بلال در هر بوته 2-1 عدد
 • غلاف به رنگ سبز تیره و بازار پسند
 • بلال ها بطور کامل توسط غلاف پوشیده شده اند
 • دانه بندی منظم و تا انتها پر شده است
 • تعداد ردیف دانه های بلال 20-18 عدد
 • بلال ها سنگین و کشیده با دانه هایی به رنگ زرد طلایی و براق
 • بسیار خوش طعم
 • مناسب برای تازه خوری و فرآوری