ذرت شیرین اِمینِنت F1

سایر مشخصات:

 • ذرت شیرین از نوع سوپر سوئیت
 • زودرس
 • بوته قوی با پوشش برگی مناسب
 • مقاوم به ورس
 • تعدا بلال در هر بوته 2_1عدد
 • غلاف به رنگ سبز تیره و بازارپسند
 • بلال ها بطور کامل توسط غلاف پوشیده شده اند
 • دانه بندی منظم و تا انتها پر شده اند
 • تعداد ردیف ها بلال 20_18 عدد
 • بلال ها سنگین و کشیده با دانه هایی به رنگ زرد طلایی و یراق
 • بسیار خوش طعم
 • مناسب برای تازه خوری و فرآوری