گوجه فرنگی فضای باز لاندوF1

سایر مشخصات:

  • بوته بسیار قوی با پوشش برگ عالی
  • زود رس
  • بسیار پُربار
  • متوسط وزن هر میوه 150 گرم
  • میوه به رنگ قرمز تیره و بازارپسند
  • خوش طعم
  • میوه ها با کاسبرگ جدا می شوند
  • مقاوم به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی
  • مقاومت نسبی به TSWV