گوجه فرنگی فضای باز لوکوموتیو F1 _ یوکسل

سایر مشخصات:

  • بوته بسیار قوی به همراه پوشش برگی عالی
  • مقاوم به گرما و سرما
  • بسیار پربار
  • متوسط وزن هر میوه 250_200 گرم
  • میوه به رنگ قرمز تیره و بسیار بازار پسند
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • خوش طعم
  • میوه با کاسبرگ جدا می شود
  • مقاومت نسبی به ویروس پیچیدگی برگ زرد

گوجه فرنگی و قارچ آلترناریا