هویج دیسکاوری_ تیپ نانتس

سایر مشخصات:

 • پروف شده
 • بوته قوی
 • میان رس
 • عملکرد بالا
 • ریشه به طول 22_18سانتی متر
 • ریشه به رنگ نارنجی خوش رنگ و بازار پسند
 • سطح ریشه صاف
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • مقاوم در برابر ترک خوردن و شکستگی
 • قابلیت انبار داری بالا
 • مناسب برای تازه خوری و فرآوری