هویج اِرمُنت F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • میان رس
  • طول ریشه 20_18سانتی متر
  • ریشه کاملا سیلندری،صاف و آبدار
  • یکنواخت درشکل و اندازه
  • بسیار بازار پسند
  • متحمل در برابر شکستگی
  • مقاومت نسبی به لکه برگی آلترناریابی و سفیدک سطحی
  • عملکرد بالا
  • مناسب برای تازه خوری و فرآوری