گوجه فرنگی فضای باز دانته F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی با پوشش برگ مناسب
  • هم رس
  • بسیار زودرس
  • پُربار
  • متوسط وزن هر میوه 120 گرم
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • میوه به رنگ قرمز تیره و بازارپسند
  • خوش طعم
  • اکثر میوه ها با کاسبرگ جدا می شوند
  • مقاومت نسبی به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی TYLCV