خربزه هیبرید تِرِزا F1

سایر مشخصات:

 • زود رس
 • بوته قوی
 • پوشش برگ عالی
 • پربار
 • میوه بیضی کشیده با شبکه بندی مناسب و بازار پسند
 • وزن میوه 3-2 کیلوگرم
 • گوشت میوه به رنگ نارنجی
 • حفره بذر کوچک
 • میوه ترد و سفت با ماندگاری بالا پس از برداشت
 • بسیار خوش طعم و معطر
 • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی و سفیدک پودری