گوجه فرنگی گلخانه ای شارلوت F1 _ گلوریا

سایر مشخصات :

  • بوته بسیار قوی
  • فاصله میانگره ها کوتاه
  • زود رس
  • همرس و بسیار بازارپسند
  • میوه قرمز خوش رنگ و سفت با ماندگاری بالا پس از برداشت
  • خوش طعم
  • 60 تا 45 عدد میوه در هر خوشه
  • وزن هر میوه 20 _15 گرم
  • مقاومت نسبی به پژمردگی ورتیسیلیومی و پژمردگی فوزاریومی