گوجه فرنگی هُمر F1

سایر مشخصات:

 • زود رس
 • بوته قوی به همراه پوشش برگی مناسب
 • مقاومت نسبی به گرما و سرما
 • باردهی عالی
 • میانگین وزن هر میوه 160_140 گرم
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • میوه تخم مرغی شکل و سفت
 • ضخامت گوشت میوه زیاد
 • خوش طعم
 • تمامی میوه ها با کاسبرگ جدا می شوند
 • مقاومت نسبی به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی TYLCV