گوجه فرنگی فضای باز سونیا F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی با پوشش برگ مناسب
  • زود رس
  • پُر بار
  • متوسط وزن هر میوه 150 گرم
  • میوه به رنگ قرمز تیره و بازار پسند
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • خوش طعم
  • میوه ها با کاسبرگ جدا می شوند
  • مقاومت نسبی به TYLCV