کدو آتلانتا F1 _ نیاگارا

سایر مشخصات :

  • زودرس
  • مناسب برای کشت بهاره و پاییزه
  • بسیار پربار
  • رنگ میوه سبز تیره و بسیار بازارپسند
  • فاصله میان گره ها کوتاه
  • متحمل به سفیدک پودری PM،ویروس موزاییک هندوانه WMV،ویروس موزاییک زرد زوکینیZYMV