هندوانه فریزین F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی به همراه پوشش خوب
  • زودرس
  • میوه بیضی شکل
  • پوست میوه سبز تیره و صاف
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • ضخامت پوست 15 میلیمتر و یکنواخت
  • گوشت میوه قرمز خوش رنگ و ترد
  • خوش طعم
  • مقاوم به ویروس حلقوی پاپایا