• هیبرید
  • چیلی تایپ
  • مناسب کشت در گلخانه و فضای باز
  • بوته قوی
  • پوشش گیاهی عالی
  • میوه کشیده و بسیار بازار پسند
  • سبز چین
  • طعم میوه نسبتاً تند
  • ضخامت دیواره 3 میلی متر
  • بسیار پربار
  • مناسب برای صادرات