خیار فضای باز دِنوِر F1

سایر مشخصات:

  • زود رس
  • بسیار پربار
  • میوه ها سیلندری شکل و نوک تیز
  • میوه ها به رنگ سبز تیره و براق
  • ترد و خوش طعم
  • مناسب برای کشت پاییزه و بهاره
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودری،ویروس موزائیک خیار

ویروس موزائیک زرد زوکینی و لکه حلقوی پاپایا