سایر مشخصات:

  • بوته قوی به همراه پوشش برگی خوب
  • بسیار زودرس
  • بسیار پربار
  • میوه ها تخم مرغی شکل و بسیار سفت
  • میانگین وزن هر میوه 150 گرم
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • اکثر میوه ها با کاسبرگ جدا می شوند
  • مقاوم به ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی TYLCV