خربزه ایشیل F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • زودرس
  • سطح میوه صاف
  • وزن میوه 2 _ 1/5 کیلوگرم
  • گوشت میوه به رنگ سفید
  • بسیار خوش طعم و معطر
  • ماندگاری بالا پس از برداشت
  • مقاومت نسبی به  سفیدک سطحی و پودری