خربزه جان کانری نیاگارا

سایر مشخصات:

  • بهترین انتخاب از ارقام استاندارد خربزه کانری
  • بوته قوی
  • پوشش برگی عالی
  • میوه کشیده و بازار پسند و باسطحی صاف
  • عملکرد بالا
  • وزن میوه 3_2 کیلوگرم
  • حفره بذر متوسط
  • گوشت میوه سفت و به رنگ زرد روشن
  • بسیار خوش طعم