خیار فضای باز دانوب F1

سایر مشخصات:

  • زود رس
  • بسیار پربار
  • میوه ها سیلندری شکل و نوک تیز
  • طول میوه 17 تا 15 سانتی متر
  • میوه ها به رنگ سبز تیره و براق
  • ترد و خوش طعم
  • مناسب برای کشت پاییزه و بهاره
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودری ،

ویروس موزائیک خیار،ویروس موزائیک هندوانه،

ویروس موزائیک زرد زوکینی و لکه حلقوی پاپایا