خربزه جان کانری طلا F1

سایر مشخصات:

 • بسیار زودرس
 • ویگوریته و پوشش برگی عالی
 • میوه کشیده 
 • بسیار پربار
 • وزن میوه 2/5 تا 1/5 کیلوگرم
 • پوست میوه زرد رنگ با سطحی صاف
 • رنگ گوشت میوه سفید
 • حفره بذر کوچک
 • بسیار خوش طعم و معطر
 • ماندگاری بالا پس از برداشت
 • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی و پودری