خیار فضای باز GS27009 F1

سایر مشخصات:

 • بوته قوی و بسیار پربار
 • زودرس با دوره برداشت طولانی
 • میوه های سیلندری شکل و نوک تیز
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • میوه ها به طول 19_17 سانتی متر
 • نسبت طول به قطر میوه (L/D) برابر با 3/5 
 • میوه ها به رنگ سبز تیره و براق
 • شیار دار و بسیار بازار پسند
 • ترد، خوش طعم و معطر
 • مناسب برای کشت پاییزه و بهاره 
 • مقاومت نسبی به سفیدک پودری،گموز،ویروس موزائیک خیار

ویروس موزائیک زرد زوکینی،ویروس لکه حلقوی پاپایا، ویروس زردی رگبرگ خیار