خربزه جان کانری دیسکاوری

سایر مشخصات:

  • بهترین انتخاب از ارقام استاندارد خربزه جان کانری
  • بوته قوی
  • پوشش برگی عالی
  • میوه کشیده و بازار پسند با سطحی صاف
  • عملکرد بالا
  • وزن میوه 2_3 کیلوگرم
  • حفره بذر متوسط
  • گوشت میوه سفت و به رنگ زرد روشن
  • بسیار خوش طعم