خریزه تورنو F1

سایر مشخصات :

  • بسیار زود رس
  • هم رس
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • حفره بذر کوچک
  • میانگین وزن هر میوه 1670 گرم