خربزه سمسوری نیاگارا

سایر مشخصات :

  • بوته قوی
  • پوشش برگ عالی
  • زودرس
  • میوه گرد و بازارپسند با شبکه بندی مناسب
  • عملکرد بالا
  • حفره بذر متوسط
  • گوشت میوه سفت به رنگ سبز
  • بسیار خوش طعم
  • مناسب برای بازار ایران