کدو آیان F1 _ گلوریا

سایر مشخصات:

  • زودرس
  • مناسب برای کشت پاییزه و بهاره
  • بوته قوی
  • پربار
  • فرم بوته ایستاده
  • فاصله میانگره ها کوتاه
  • میوه ها سیلندری شکل به طول 20_17 سانتی متر
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودری PM،ویروس موزاییک هندوانه WMV،ویروس موزاییک زرد زوکینیZYMV

ویروس لکه حلقوی جالیز PRSV