هویج اُسکارF1

سایر مشخصات :

 • بوته قوی
 • میان رس
 • طول میوه 18_20 سانتی متر
 • میوه کاملا سیلندری شکل،صاف و آبدار
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • خوش رنگ و خوش طعم
 • بسیار بازار پسند
 • متحمل در مقابل شکستگی
 • مقاومت نسبی به لکه برگی آلترناریایی و سفدیک سطحی
 • عملکرد بالا
 • مناسب برای تازه خوری و فرآوری