کدو خورشتی وِرُنیکا F1 _ آنتاریس

سایر مشخصات: 

  • کدو خورشتی
  • زودرس (40 روزه)
  • مناسب برای کشت بهاره و تابستانه
  • میوه سیلندری شکل به رنگ سبز نسبتا تیره و بازارپسند
  • بوته قوی و باز که موجب سهولت در امر برداشت می شود
  • فرم بوته نیمه ایستاده
  • بدون شاخه جانبی
  • بسیار پربار
  • مقاومت نسبی به ویروس موزاییک زرد زوکینیZYMV،ویروس موزاییک هندوانهWMV،سفیدک پودریPM
  • مناسب برای بازار خاورمیانه،اروپا،روسیه و آسیا